โรงเรียนเมธีพิทยา
อ42101
ภาษาอังกฤษ ม.5
An Attic Fl..
Near the st..
Looking for..
Melbourne a..
Can/Can't f..
When/if กรณ..
Comparative..
Superlative..
Meg's Flat
Near the station
 
การบอกทิศทางและแบบฝึกหัด
 
 
การถาม-ตอบเกี่ยวกับทิศทาง
 
   การบอกทิศทาง (Direction)
   ใบความรู้ บทสนทนาเกี่ยวกับทิศทาง
   ใบความรู้เรื่อง How to give someone theway.
   ใบความรู้เรื่อง การถามทิศทาง
   ใบงานเรื่อง แบบประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer